FI EN FR

Get inside the EU

Aula on EU-edunvalvontaan ja poliittiseen viestintään erikoistunut yritys.

Aula Europe

Poliittinen päätöksenteko tuntuu usein yrityksen arjessa etäiseltä linnakkeelta. Aktiivinen vaikuttaminen kuitenkin palkitsee – myös tulosviivan alla.  Mutta miten toimia? Aula auttaa. Tiedämme kenelle, koska ja kuinka puhua. Viemme asiasi päätöksentekijän pöytään.  

Aula on suomalainen poliittiseen viestintään ja EU-edunvalvontaan erikoistunut asiantuntijayritys. Löydät toimistomme Brysselistä ja Helsingistä.  Kokenut tiimimme valvoo asiakkaan etua paikan päällä päätöksenteon ytimissä. Aulassa piinkova osaaminen yhdistyy tuoreisiin ajatuksiin ja ratkaisukeskeiseen asenteeseen.

Aulan Brysselin-verkostot ja EU-osaaminen ovat ainutlaatuiset.  Tunnemme sekä kotimaisen että eurooppalaisen poliittisen sääntelykoneiston toiminnan.

Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön omaa luokkaansa olevat henkilökohtaiset verkostomme, syvän prosessiosaamisemme sekä pitkän kokemuksemme käytännön työstä Brysselin koneistossa ja vaikuttamisesta kotimaan politiikkaan. Suomalaisen elinkeinoelämän syvällinen tuntemus auttaa meitä viestimään asioista ymmärrettävästi molempiin suuntiin.

Aula tunnetaan tuloksekkaasta toiminnasta. Vahva kasvumme on kiistaton osoitus kyvyistämme.  Asiakkainamme on johtavia kotimaisia ja eurooppalaisia teollisuusyrityksiä ja järjestöjä.

Aulan palvelut 

Yrityksen EU-vaikuttamisen lähtökohdat ja tarpeet ovat yksilöllisiä. Onko tavoitteena esimerkiksi päätöksentekokoneiston haltuunotto, EU-pulman ratkaiseminen tai aktiivisella vaikuttamisella hankittu kilpailuetu? Aula auttaa saavuttamaan tuloksellisen lopputuloksen.

Tarjoamme yrityksille ja yhteisöille edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja viestintäpalveluita kotimaan ja EU-tason kysymyksissä. Palvelut räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Erityisosaamistamme ovat energia-, ympäristö-, ilmasto-, kilpailukyky- ja sisämarkkinapolitiikka.

Esimerkkejä palveluistamme:

Tilanne: Yrityksellä ei ole aikaa ja osaamista seurata EU-tason hankkeita, vaikka niillä on suora tai epäsuora vaikutus yrityksen liiketoimintaan.

Ratkaisu: Yksilöllinen lainvalmistelun asiaseuranta ja tiedonhankinta. Raportoimme EU-politiikan suuntauksista, jotta muutokset huomioidaan ajoissa ja reagointi on tehokasta.

Tilanne: Yrityksellä on tiedossa sääntelyehdotus, kilpailuongelma tai EU-pulma. Asialla on vaikutuksia yrityksen tuotteisiin, asiakkaisiin ja toimintaympäristöön.

Ratkaisu:  Suora edunvalvonta siellä, missä päätöksenteko tapahtuu – Helsingissä tai Brysselissä. Varmistamme, että yrityksen huolenaiheet ovat päättäjien tiedossa ja että he ottavat yrityksen kannan huomioon.

Tilanne: Yritys ja sen liiketoiminta ovat päättäjille tuntemattomia, vaikka nyt olisi ainutlaatuinen paikka vaikuttaa tulevan sääntelyn suuntaan.

Ratkaisu: Kontaktiverkostojen ja yhteistyötahojen kartoittaminen sekä suhteiden luominen Brysselissä ja EU-maissa. Konkreettisen viestinnän suunnittelu ja toteuttaminen.

Tilanne: Yrityksen/yhteisön keskeiset henkilöt kaipaavat oman alan näkökulmasta laadittua koulutusta EU-asioista.

Ratkaisu: Räätälöity valmennus tai luennot EU-edunvalvonnasta, poliittisen päätöksenteon toiminnasta ja siitä, mitä alalle merkittävää on tulossa.

Aula sosiaalisessa mediassa

Aulan tarina

Aulan perustajilla on yhteensä 40 vuoden kokemus EU-koneiston toiminnasta paikan päällä päätöksenteon ytimessä. He ovat Brysselin kokeneimpia ja arvostetuimpia suomalaisia lobbareita.

Aulan tarina alkaa jo vuodesta 1995. Maamme EU-jäsenyys toi Brysseliin kaksi suomalaista nuorta miestä. Tihkusateesta, byrokratiasta ja harmaasta pukumerestä huolimatta he kiinnostuivat EU-vaikuttamisesta. Näin Sami Tulonen ja Henri Satuli jäivät verkostoitumaan ja vaikuttamaan Brysseliin.

Vuosien varrella Sami nousi yhdeksi Euroopan johtavista energia-alan lobbareista. Henri puolestaan paalutti arvostetun aseman suomalaisen yrityselämän keskiössä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n Brysselin-toimiston palveluksessa.

Yhdessä he näkivät ja kokivat suomalaisen edunvalvonnan kehityksen ja ennen kaikkea sen vahvuudet ja heikkoudet. 90 prosenttia suomalaisyritysten toimintaan vaikuttavasta sääntelystä päätetään Brysselissä. Tulevaisuudessa siinsi yhä suurempia suomalaisyrityksiä koskettavia haasteita. Mutta päätöksenteon ytimestä puuttui kotimainen, yritysten arkea aidosti ymmärtävä toimija.

Niin syntyi Aula Europe, ensimmäinen suomalainen EU-edunvalvontaan erikoistunut konsulttiyritys Brysselissä. Yrityksen nimeksi tuli luonnollisesti Aula - lobby ­- kuvaamaan paikkaa, jossa ihmiset tapasivat päättäjiä jo 1600-luvulla. Sillä siitä tuloksellisessa vaikuttamisessa on kyse: keskustelusta oikeiden ihmisten kanssa, oikealla tavalla, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan.

Vahvan kasvun vetämänä Aulan palvelutarjonta, tiimi ja toimipaikat ovat laajentuneet. Nopeasti perustamisensa jälkeen Aula aloitti toiminnan myös Suomessa. Helsingin-toimisto keskittyy tuloksekkaaseen asiakkaiden etujen valvontaan kotimaassa.

Tänään Aulassa työskentelee monien eri alojen asiantuntijoita. Heitä kaikkia yhdistää luja EU-osaaminen. Aula auttaa useita johtavia eurooppalaisia yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa Brysselissä, Helsingissä ja yhteistyöverkostojen kautta kaikilla mantereilla.

Aulalaiset

Tiimimme koostuu suomalaisen ja EU-vaikuttamisen ammattilaisista. Kahden kotimaisen lisäksi Aulassa kommunikoidaan sujuvasti ranskaksi, englanniksi ja saksaksi. Yhteistyöverkostomme kattavat kaikki mantereet.

Sami Tulonen

+32 475 984 723

sami.tulonen@aulaeurope.eu

Sami on kiistatta Euroopan johtavia energia-alan lobbareita. Hän toimi lähes kymmenen vuotta edunvalvontajohtajana Euroopan ydinvoimateollisuuden etujärjestössä FORATOMissa. Samilla on myös EU-instituutionaalista kokemusta työskenneltyään neljä vuotta Euroopan parlamentissa. Sami on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta. Lisäksi hän on opiskellut EU-oikeutta Strasbourgissa.

Henri Satuli

+32 475 694 026

henri.satuli@aulaeurope.eu

Henri toimi vuosikymmenen Suomen elinkeinoelämän EU-edunvalvonnan keskiössä Brysselissä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n palveluksessa. Hän on vaikuttanut ja verkostoitunut Brysselissä jo vuodesta 1996. Henri on kerännyt institutionaalista kokemusta ollessaan aikaisemmin töissä Euroopan parlamentissa. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri opiskeltuaan Belgiassa ja Englannissa.

Iida Kuusrainen

+32 492 223 974

iida.kuusrainen@aulaeurope.eu

Iida koordinoi Aulalla useita asiakasprojekteja ja on etenkin energiamarkkinoiden, uusiutuvan energian ja EU:n institutionaalisten kysymysten asiantuntija. Aikaisempaa työkokemusta hänellä on Suomen pysyvän edustuston kilpailukyky- ja energiayksiköstä Brysselistä sekä EU:n Euroopan neuvoston delegaatiosta Strasbourgista. Iida on opiskellut EU- ja energiaoikeutta Itä-Suomen yliopistossa ja kansainväistä oikeutta Wienissä.

Heini Rask

+358 40 700 1715

heini.rask@aulaeurope.eu

Heini on kansallisen politiikan sekä vaikuttamisen asiantuntija ja hän on vastuussa Aulan Helsingin toimistosta sekä asiakkuuksista. Ennen Aulalle siirtymistään Heini työskenteli valtiovarainministerin esikunnassa valtiovarainministeriössä sekä kansanedustajan avustajana eduskunnassa. Heinillä on myös työkokemusta muun muassa Euroopan parlamentista ja monipuolisista viestintätehtävistä. Heini on valmistunut maisteriksi kuluttajaekonomiasta Helsingin yliopiston taloustieteen laitokselta.

Otto Ilveskero

+32 490 577 129

otto.ilveskero@aulaeurope.eu

Otto on institutionaalisiin kysymyksiin erikoistunut EU-politiikan asiantuntija. Hänellä on aikaisempaa kokemusta EU:n päätöksenteosta ja viestinnästä brysseliläisestä CFEP-ajatushautomosta, Euroopan ja Iso-Britannian parlamenteista sekä EU:n oikeudellisen yhteistyön virastosta Eurojustista. Koulutukseltaan Otto on valtiotieteiden maisteri London School of Economics and Political Science -yliopistosta, minkä lisäksi hän on opiskellut kansainvälistä politiikkaa Kentin yliopistossa Iso-Britanniassa.

Rosa Natri

+32 492 463 168

rosa.natri@aulaeurope.eu

Petteri Heliste

+358 50 378 3987

petteri.heliste@aulaeurope.eu

Petteri on kestävien energiamuotojen sekä energiapolitiikan asiantuntija. Hänellä on kokemusta EU-edunvalvonnasta ja kansallisesta päätöksenteosta ulkoministeriöstä sekä Suomen ylioppilaskuntien liitosta. Petteri on myös perehtynyt fuusioenergiaan ja energiajärjestelmiin työskennellessään Aalto-yliopistossa, jossa hän on myös opiskellut pääaineenaan teknillistä fysiikkaa. Lisäksi Petteri on opiskellut taloustiedettä Helsingin yliopistossa.

Laura Kuokkanen

+358 50 467 8839

laura.kuokkanen@aulaeurope.eu

Sara Österberg

+358 50 466 2883

sara.osterberg@aulaeurope.eu

Toimistomme

Toimistomme sijaitsevat EU-instituutioiden ympäröimänä Brysselissä ja Helsingin ydinkeskustassa.

Bryssel

Aula Europe SPRL
Rue Charles Martel 63 B-1000
Brussels, Belgium

Helsinki

Aula Europe Finland Oy
Annankatu 25
00100 Helsinki